Sản phẩm nổi bật

- 30%
Nước hoa Jillian: Drop of Love 15ml (White)
(2 đánh giá)
- 30%
Nước hoa Jillian: Edelweiss 15ml
(3 đánh giá)
- 30%
Nước hoa Jillian: Hotting up Sweetly 15ml (White)
(1 đánh giá)
- 30%
Nước hoa Jillian: Beloved J 15ml
(1 đánh giá)
- 30%
Nước hoa Jillian New: Just a Desire 15ml
(3 đánh giá)
- 30%
Nước hoa Jillian New: Fall in Lust 15ml
(1 đánh giá)
- 30%
Nước hoa Jillian: Creation8 15ml
(2 đánh giá)
- 30%
Nước hoa Jillian New: Dark Fiction 15ml
(3 đánh giá)

The Top International Craftsmanship

Jillian là một thương hiệu nước hoa quốc tế cao cấp tạo lập bởi nhóm các perfumer hàng đầu thế giới đến từ Pháp, Anh, Italy, Thụy Sỹ, Áo...

Mỗi mùi hương của Jillian là kết quả của hàng ngàn giờ nghiên cứu, sáng tạo của những perfumer ở các phòng thí nghiệm tại Paris và Zurich. Jillian sử dụng các nguyên liệu tốt nhất từ Luzi (Thuỵ Sỹ) - một nhà hương hàng đầu Châu Âu được thành lập từ năm 1926.

Sứ mệnh của Jillian là đem đến những mùi hương mới mẻ, độc đáo và cả những bộ sưu tập nước hoa niche có khả năng thỏa mãn những "gu" mùi hương khó tính nhất nhưng với một mức giá dễ tiếp cận với nhiều người dùng hơn trên toàn thế giới.

Jillian - Mang sản phẩm của các Perfumer hàng đầu thế giới tới tận tay từng khách hàng!

Jillian & Me

Hiển thị?

Đánh giá 1

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 2

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 3

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 4

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 5

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 6

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 7

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 8

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 9

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
Hiển thị?

Đánh giá 10

Hiển thị?
Banner bên trái (580x650px)
Tiêu đề
Mô tả
Nội dung
Hình 1 (120x90px)
Hình 2 (120x90px)
Hình 3 (120x90px)
style="width:170px;height:170px;margin-left:15px;"